สนใจศึกษาต่อ

โปรแกรม

ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำ เราขอเสนออนุปริญญาที่จะส่งผลให้คุณสามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้(สูงสุดเทียบเท่าชั้นปีที่ 1) โดยคุณสามารถเรียนปีแรกผ่านระบบการเรียนแบบผสมผสานในไทย โดยมีที่ปรึกษาดูแลแบบตัวต่อตัวในเรื่องของภาษาอังกฤษ รวมถึงแนะนำแนวทางปฏิบัติในสถานที่ทำงานและวัฒนธรรมของออสเตรเลีย

นั่นหมายความหมายว่าคุณจะสามารถลดระยะเวลาในการเรียนในวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นในออสเตรเลียลง และในขณะเดียวกันคุณก็จะประหยัดเงินและมีเวลาในการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการมากขึ้นอีกด้วย

โปรแกรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

คลิกที่นี่

ผลประโยชน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

คลิกที่นี่
Life as an International Student
Life as an International Student

We understand that as exciting as it will no doubt be to jump on the plane to Australia ...

Living in Australia
Living in Australia

Create your own sanctuary in our private study rooms or submerse yourself with our interactive media facilities. You can also book a private meeting room for group projects or catch up on your studies in the computer lab. The Gold Coast campus is equipped with air-conditioned classrooms, free wifi, additional learning resources and student study […]

The Programme
The Programme

EPI The model below provides a simple illustration of where the EPI programme sits within the Australian Qualifications Framework (AQF). Through our partnerships, certifications and internal capability we are able to run the equivalent of a Year 1 university course in the home-country of a participant. This means that a student is able to reduce […]

Renting a property
Renting a property

Accommodation Once you confirm where you will study, you can look for accommodation to match your budget and lifestyle. Once you have received confirmation of where you will be studying, you should look for accommodation that suits your needs and budget. Student accommodation is usually highly sought after and requires prior planning. Considerations when searching […]

previous arrow
next arrow