เรียนที่ออสเตรเลีย

โปรแกรม

เราทำงานอย่างไร

แผนภาพด้านล่างนี้แสดงภาพรวมของการดำเนินการทั้งหมด

Year One

ขั้นตอน กิจกรรม อะไรจะเกิดขึ้นบ้าง
1
การพูดคุยสอบถามเบื้องต้นและค่ามัดจำการลงทะเบียน
เงินมัดจำส่วนแรกนี้เพียงพอที่จะครอบคลุมสำหรับค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและการสมัครเท่านั้น และเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เงินมัดจำดังกล่าวจะถูกหักออกจากยอดรวมของค่าธรรมเนียมทั้งหมด
2
เตรียมความพร้อมสำหรับการลงทะเบียน
ขั้นตอนนี้ประกอบไปด้วย สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ การประเมินนี้จำเป็นสำหรับการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน ตามข้อกำหนดทางวิชาการของระบบการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย การประเมินความเหมาะสมในอาชีพ การประเมินความเหมาะสมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมข้อมูลให้กับนักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับอาชีพการงานที่พวกเขาคาดหวังในอนาคต ซึ่งการประเมินนี้เป็นเพียงการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้นักเรียนและผู้ปกครองเลือกหลักสูตรการศึกษาได้อย่างเหมาะสมเท่านั้น Life&Work Experience Summary สรุปประสบการ์ณชีวิตและการทำงาน ทาง EPIจะจัดเตรียมรูปแบบให้กับนักเรียน ซึ่งอาจจะจำเป็นต้องใช้เพื่อช่วยในการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่พวกเขาเลือก
3
ข้อเสนอ
เมื่อทำข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย 1ใน3 สำหรับการเรียนปีที่2 ได้แล้ว จะมีการทำเอกสารข้อเสนอไปยังนักเรียน ซึ่งข้อเสนอใดใดก็ตามในการเรียนชั้นปีที่ 2 ถือเป็นข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยและนักเรียนเท่านั้น นอกจากนี้แล้ว ข้อเสนอนี้จำเป็นที่นักเรียนจะต้องจบการศึกษาในชั้นปีที่ 1 ของโปรแกรม EPI แล้ว
4
ตอบรับข้อเสนอและชำระค่าธรรมเนียมของ EPI
เราเข้าใจดีว่าแต่ละครอบครัวมีความแตกต่างกัน เราจึงมีตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมของ EPI
5
Completion of the EPI Programme
ข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดตามที่ผ่านมา สรุปได้ว่า โปรแกรมนี้มีทั้งหมด 4 ภาคการศึกษาและใช้เวลา 10 สัปดาห์ ในแต่ละภาคการศึกษา
6
จบการศึกษา

ปีที่ 2

ขั้นตอน กิจกรรม อะไรจะเกิดขึ้นบ้าง
1
พบกันที่ออสเตรเลีย
เราเข้าใจดีว่าการกระโดดขึ้นเครื่องบินไปออสเตรเลียนั้นคงจะตื่นเต้นอย่างไม่ต้องสงสัย, จะต้องมีความกังวลอยู่บ้าง และเพื่อช่วยคลายความกังวลเหล่านั้น ทางเจ้าหน้าที่ของ EPI จะไปรับนักเรียนถึงที่สนามบินและส่งจนถึงที่พักของมหาวิทยาลัย ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
2
การดูแล
ทาง EPI มีการดูแลช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับนักเรียนในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ออสเตรเลียผ่านแอปพลิเคชั่นของ EPI และตัวแทนของ EPI ในประเทศ เพราะในขณะที่อาศัยอยู่ที่นั่นอาจจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้คุณเกิดความสับสน ซึ่งการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและง่ายดายจากคนในพื้นที่เองจะสามารถช่วยคุณได้

คุณสมบัติที่กล่าวมาทั้งหมดที่กล่าวมาจะถูกส่งผ่านทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์  รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆดังต่อไปนี้:

 • การกวดวิชารายสัปดาห์
 • การสัมมนาและบรรยายผ่านเว็บรายเดือน
 • การสอนแบบตัวต่อตัวและกลุ่ม
 • ประชุม
 • การพูดคุยทั้งออนไลน์และออฟไลน์แบบตัวต่อตัว
 • ที่ปรึกษาและผู้สอนพร้อมที่จะดูแลแบบตัวต่อตัว

กิจกรรมเหล่านี้เราทำร่วมกับนักการศึกษาชาวออสเตรเลียโดยปรับบริบทเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานในออสเตรเลียเพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยกับกฏหมาย,มาตรฐานและการปฏิบัติงาน ตลอดจนถึงภาษาและวัฒนธรรมของออสเตรเลีย ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย การให้ความรู้,การฝึกทักษะและการติดตามผลตามมาตรฐานของออสเตรเลีย , การฝึกปฏิบัติในสถานที่ทำงานโดยใช้ภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลีย

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับระยะเวลาการเรียนและระยะเวลาโดยรวมของโปรแกรม ตามข้อมูลด้านล่าง

ข้อกำหนดในการสมัครเข้าศึกษา

ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดในการสมัครเข้าศึกษา

 • ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายของออสเตรเลีย เช่น

 • เทียบเท่าการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายในออสเตรเลียหรือต่างประเทศ

 • หลักสูตรการศึกษาเทียบเท่าได้กับการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

บุตรหลานของท่านไม่จำเป็นต้องใช้คะแนน Australian Tertiary Admission Rank (ATAR) ในการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ เฉพาะการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและข้อกำหนดเบื้องต้นเพิ่มเติม หลักสูตรและโปรแกรมของเราออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนจากหลากหลายวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จ โดยเราไม่ได้คำนึงถึงประสบการณ์ก่อนหน้านี้ของพวกเค้า ,  คะแนน Australian Tertiary Admission Rank (ATAR) , อายุ , ภูมิหลังทางด้านเศรษฐกิจ,สังคมหรือการศึกษา

วีซ่า

เว็บไซต์ EPI ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าประเทศออสเตรเลียและการเปลี่ยนแปลงกฏหมายวีซ่า โดยผู้เชี่ยวชาญที่สามารถช่วยเหลือในทุกเรื่องสำหรับการขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย ผู้เชี่ยวชาญของเรายังสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงกฏหมายเข้าเมืองล่าสุด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้กำจัดแค่ การทำงานในออสเตรเลียในขณะที่คุณอยู่ที่นั่น

การประเมินผล

ไม่แปลกใจเลยที่เราได้รับคำถามอย่างมากมายเกี่ยวกับการประเมินผล หวังว่าข้อมูลต่อไปนี้จะตอบคำถามของคุณได้เป็นอย่างดี

ในโปรแกรมของเราจะมีรูปแบบการประเมินผล 2 ประเภท คือ

 • การประเมินความก้าวหน้า ในระหว่างภาคเรียนเราจะมีการประเมินผลเพื่อยืนยันระดับความเข้าใจและความก้าวหน้าของนักเรียน

 • การประเมินผลปลายภาคเรียน สิ้นสุดแต่ละภาคเรียนเราจะมีการสรุปผลการเรียนในแต่ละวิชา

คะแนน

ภายใต้มาตรฐานของกรอบคุณวุฒิการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย Australian Qualifications Frameworks (AQF) เกรดจะแบ่งเป็นทั้งผู้มีความสามารถและผู้ไม่มีความสามารถ ซึ่งผู้มีความสามรถ (Competent)จะถือว่า ผ่าน และ ผู้ไม่มีความสามารถ (NYC) คือ ตก

จะเป็นอย่างไรถ้าฉันสอบตก (NYC)?

Australian Qualifications Frameworks (AQF) อนุญาติให้สอบใหม่ได้ และ/หรือทำเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดไปเพื่อให้ผ่าน ทาง EPI จะดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดโดยผู้ฝึกสอนในประเทศที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้นักเรียนผ่านการประเมิน

ภาคการศึกษา

โปรแกรมทั้งหมดประกอบด้วย 4 ภาคการศึกษา และใช้เวลา 10 สัปดาห์ในแต่ละภาคการศึกษา

วิชาเรียนในภาคการศึกษา

ประกอบด้วย วิชาการ2วิชา, วิชาภาษาอังกฤษ และหัวข้อพิเศษของทาง EPI เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสำหรับเวลาที่อยู่ในออสเตรเลีย

ชั่วโมงการเรียน

ในแต่ละเดือนโดยทั่วไป จะมีชั่วโมงเรียนตามนี้

 • เวลาในการพูดคุยกัน 21 ชม
 • เรียนด้วยตัวเอง 24 ชม
 • ออนไลน์ 15 ชม
 • ออฟไลน์ 16 ชม
 • การประเมินผล 3 ชม

ข้อมูลข้างต้นจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น โดยเราจะทำงานร่วมกับนักเรียนเพื่อช่วยสร้างแผนการเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนที่สุด

การเช่าที่พัก

พฤศจิกายน 4, 2021

ผลประโยชน์

พฤศจิกายน 18, 2021