เกี่ยวกับ EPI

เป็นธุรกิจที่จดทะเบียนในออสเตรเลียโดยมีตัวแทนอยู่ทั่วเอเซียEPI มีประวัติในด้านการศึกษาและฝึกอบรมอันยาวนานมากกว่า 20 ปี โดยเริ่มต้นขึ้นที่ประเทศเวียดนามในปี1998และขยายมายังประเทศไทยในปี 2003 จนขยายไปทั่วเอเซียแปซิฟิค (ออสเตรเลีย/บรูไน/บังคลาเทศ/กัมพูชา/จีน/อินโดนีเซีย/มาเลเซีย/ศรีลังกา/ไทย/เวียดนาม)

ในเวลานี้องค์กรการฝึกอบรมที่ได้ีขึ้นทะเบียนแล้ว จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งมอบการศึกษาระดับอนุปริญญาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาของประเทศออสเตรเลียซึ่งได้รับการยอมรับไปทั่วทุกภูมิภาค

ก่อนที่จะจัดตั้งโปรแกรมนี้ขึ้นมา ทาง EPI ได้ศึกษาถึงอุปสรรคที่ส่งผลต่อความสำเร็จของนักเรียนต่างชาติ และจากผลการวิจัยอย่างกว้างขวาง เราระบุได้ 4 ปัจจัยหลักที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการศึกษาต่อต่างประเทศ

  • วิชาการ
  • ภาษาอังกฤษ
  • การใช้ชีวิตและการเรียนรู้ในออสเตรเลีย (ต่างประเทศ)
  • อิสรภาพ