เรียนที่ออสเตรเลีย

ผลประโยชน์

Photo by Alvaro Reyes
ผลประโยชน์ วิธีการแบบเดิม ข้อได้เปรียบของ EPI
ลดอัตราความล้มเหลว
อัตราสูงสุดที่นักเรียนต่างชาติลาออกจากมหาวิทยาลัยคือชั้นปีที่หนึ่ง ซึ่งจากการวิจัยพบว่า สาเหตุเกิดจากความยากในการเปลี่ยนแปลงจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาในเอเซียไปสู่ระดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศตลอดจนถึงระดับวุฒิภาวะของเด็กนักเรียนแต่ละคนอีกด้วย
ทาง EPI จัดการกับปัญหานี้ด้วยการเตรียมความพร้อมอย่างแข็งแกร่ง จากผลการวิจัยชี้ว่านักเรียนต่างชาติที่มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในต่างประเทศมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้น ซึ่งโปรแกรมการเตรียมความพร้อมของทาง EPI ครอบคลุมสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้ ทั้งในเรื่องวัฒนธรรม กฏหมายและภาษา*Cultural *Legal *Language
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียนและที่พัก
ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ประมาณ 50% เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปของการเรียนในระดับชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยใน ระดับ 1 หรือ 2 ของออสเตรเลีย
ในปีที่ 1 จะประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเรียน ,การเดินทาง, การกักตัว และค่าครองชีพต่างๆ
การเปลี่ยนแปลงจากโรงเรียนไปสู่มหาวิทยาลัย
นักเรียนปีแรกหลายคนประสบปัญหากับการกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีอิสระ , การปรับตัวให้เข้ากับการศึกษาแบบไม่มีภาคบังคับและการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ,การเรียนรู้อย่างอิสระ รวมไปถึงการปรับตัวในการเรียนอย่างผสมผสาน
โปรแกรมของทาง EPI ที่จัดให้ในประเทศของคุณเอง ทำให้ครอบครัวสามารถเป็นกำลังใจได้ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเหล่านี้ และยังคงได้ใกล้ชิดกับเพื่อนในวัยเด็กของคุณในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วย
ปรับตัวให้เข้ากับวิธีการเรียนและความคาดหวัง
การเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศโดยปราศจากความเข้าใจในระบบการเรียน ซึ่งโดยปกติแล้วประกอบไปด้วยการเรียนแบบตัวต่อตัว , การเรียนออนไลน์ ,การแสดงความคิดเห็นและการทำโปรเจคงานแบบกลุ่ม
ทาง EPI ผสมผสานการเรียนแบบตัวต่อตัวและการเรียนออนไลน์ โดยมีผู้ตัวแทนและวิทยากรที่จะดูแลคุณอย่างใกล้ชิด รวมถึงเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ความช่วยเหลือด้วยภาษาเดียวกัน
พัฒนาภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการและการทำงาน
การเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนจะช่วยให้สามารถเข้าใจเบื้องต้นและมีประโยชน์ในเรื่องการอ่านและเขียน แต่อย่างไรก็ตาม การสอนโดยส่วนใหญ่มักไม่ใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในประจำวันของการเรียนหรือการทำงานในออสเตรเลีย
EPIเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษพร้อมเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในที่ทำงานในออสเตรเลีย
ความสัมพันธ์
การไปต่างประเทศตามลำพังมักเป็นเรื่องที่น่ากังวล บ่อยครั้งที่นักเรียนจะรู้สึกโดดเดี่ยว ซึ่งไม่ใช่แค่ในช่วงเริ่มต้น แต่ในหลายๆช่วงตลอดระยะเวลาการเรียนในต่างประเทศ
การกลายเป็นส่วนนึงของสมาคมศิษย์เก่า EPI คุณจะมีเพื่อนไปตลอดชีวิต และยังมีกลุ่มของตัวเองคอยช่วยเหลือในระหว่างระยะเวลาที่เรียนและมีมิตรภาพไปอย่างต่อเนื่อง
เพิ่มคะแนนสอบของคุณ
ผลคะแนนที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการเข้ามหาวิทยาลัยในออสเตรเลียมักจะสูง ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากที่จะผ่านคะแนน GPS หรือ ATAR ที่จำเป็นต้องใช้ในการเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีของออสเตรเลีย
โปรแกรม EPI ขอเสนอทางเลือกอีกทางซึ่งเป็นที่ยอมรับในมหาวิทยาลัยเหล่านี้เช่นกัน
ได้รับการดูแลในการเข้าศึกษา
การร่วมงานกับตัวแทนอาจจะเป็นเรื่องที่คุณรู้สึกกลัวและเต็มไปด้วยความไม่รู้ว่าคุณจะประสบผลสำเร็จหรือไม่
ทาง EPI จะช่วยดูแลการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียที่คุณเลือก
เงื่อนไขการชำระเงินที่ยืดหยุ่น
จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยล่วงหน้าเป็นเงินก้อนใหญ่
ทาง EPI จะทำงานร่วมกับคุณเพื่อหาแผนการชำระเงินที่คุณพอใจ

โปรแกรม

พฤศจิกายน 5, 2021