สมาชิกครอบครัวที่จะเรียนที่ออสเตรเลีย / เรียนที่ออสเตรเลีย

ข้อมูลก่อนการเดินทางและสิ่งที่ต้องเตรียม

ช่างภาพ Anete Lusina

ตัวแทนที่ปรึกษาจะต้องเตรียมข้อมูลต่างๆให้กับนักเรียนก่อนที่จะเดินทางเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับเวลาที่พวกเขาอยู่ในออสเตรเลียซึ่งอาจจะเรียกว่าคำแนะนำก่อนออกเดินทางหรือก่อนเดินทางมาถึงยังประเทศออสเตรเลียก็ได้ข้อมูลเหล่านี้มักจะจัดเตรียมให้ในรูปแบบของสื่ออิเลคโทรนิคหรืออาจจะเป็นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถช่วยบุตรหลานของท่านในการเตรียมตัวได้โดยการอ่านข้อมูลเหล่านี้พร้อมกับพวกเขาและเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าพวกเขาเตรียมตัวพร้อมก่อนที่จะเดินทาและท่านควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางตัวแทนที่ปรึกษาได้จัดเตรียมข้อมูลเหล่านี้ส่งให้กับท่านแล้วซึ่งโดยปกติข้อมูลเหล่านี้จะได้รับพร้อมกับจดหมายตอบรับหรือในทันที่ที่ได้รับการตอบรับจากทางมหาวิทยาลัย ซึ่งตัวแทนที่ปรึกษาส่วนมากจะจัดเตรียมข้อมูลก่อนการเดินทางให้กับนักเรียนที่กำลังจะเดินทางมาไว้อยู่แล้ว

ใส่ความเห็น